FDA godkänd för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin

Läs mer
Plugtite - green plug for stopping leaks
FDA Livsmedelklass

Plugtite™ Hygien

Pluggen är särskilt tillverkad för användning inom processindustrin av livsmedel och dryck Användningen av pluggarna hjälper att säkerställa att känsliga arbetsytor hålls rena från förorening från oljor och vätskor genom att förebygga läckage vid rengöring och service av maskiner och utrustning.

Small (2mm - 14mm)
Medium (5mm - 24mm)
Large (15mm - 45mm)

  • Större motståndskraft mot de flesta oljor och kemikalier
  • Temperaturspann från -25 ̊ C upp till 90˚ C
  • Krymper, läcker eller missfärgar inte.
  • Resistent mot solljus för längre hållbarhetstid
  • Spricker/brister eller försämras inte
  • Lätt att använda. Sätt in, kläm, tryck hem och släpp
  • Det sammanpressade gummit garanterar en fast passform
Ladda ner tekniskt blad (PDF) Download catalog (PDF)