Nästa generation av service- och underhållspluggar.

Upptäck tre modeller
Arubis - Rubber spare parts logo URM - Rubber spare parts logo SIC - Rubber spare parts logo

Förebygger läckage och förorening vid underhållsarbete.

Utformad och används för att förebygga läckage och förorening av olika slags vätskor, inklusive hydraulik and kemikalier, vid service, underhåll och förvaring av maskiner och utrustning. Plugtite har designats/utformats och konstruerats med en glugg för att ge pluggen större kompression än kompakta standardpluggar och ger en perfekt tätning samtidigt som den går att kapa till storlek vid behov. Den används inom industriella områden så som hydraulik, kemi, processindustri, MRO HVAC, gruvindustri och i tung utrustning,

Plugtite - green plug for stopping leaks
För industriell användning

Plugtite™ Industriell

Hjälper att förebygga läckage och förorening av olika slags vätskor, inklusive hydraulik and kemikalier, vid service, underhåll och förvaring av maskiner och utrustning.

  • Större motståndskraft mot de flesta oljor och kemikalier
  • Temperaturspann från -25 ̊ C upp till 90˚ C
  • Krymper, läcker eller missfärgar inte
  • Resistent mot solljus för längre hållbarhetstid
  • Spricker/brister eller försämras inte
  • Lätt att använda. Sätt in, kläm, tryck hem och släpp
  • Det sammanpressade gummit garanterar en fast passform
Produktsida
Höga temperaturer

Plugtite™ Värmeresistent

Plugtite - green plug for stopping leaks

För användning inom områden så som elektrostatiska linjer, formgjutning etc. där det krävs resistens mot högre temperaturer.

Produktsida
FDA Livsmedelklass

Plugtite™ Hygien

Plugtite - green plug for stopping leaks

Pluggen är särskilt tillverkad för användning inom processindustrin av livsmedel och dryck Användningen av pluggarna hjälper att säkerställa att känsliga arbetsytor hålls rena från förorening från oljor och vätskor genom att förebygga läckage vid rengöring och service av maskiner och utrustning.

Produktsida

Lätt att använda. Sätt in, kläm och tryck hem.

Plugtite - easy to use Plugtite - easy to use Plugtite - easy to use Mer information om industriell användning
Plugtite - Iso certified plugs

Plugtite ISO 9001 certifierad.Ladda ner certifikat.